Skip to content
Mūzikas skola Rīga Kronvalda bulvāris
Kronvalda

JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS SKOLA

Skolas ēkas rekonstrukcija.

Gads:

2009

Objekta adrese:

Kronvalda bulvāris 8, Rīga.

citi objekti