Skip to content

Būvdarbu vadīšana

SIA „AZ-INTER” veic:

  1. Celtniecības darbu vadīšanu;
  2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
  3. Tāmju dokumentācijas sastādīšanu;
  4. Projektēšanas dokumentu skaņošanu un atļaujas dokumentācijas saņemšanu;
  5. Objekta nodošanu ekspluatācijā;
  6. Projektu vadību;
  7. Objektu apkalpošanu pēc nodošanas.

Nepieļaujam vides piesārņošanu un sekojam, lai ietekme uz vidi, kas izriet no mūsu darbības, nepārsniegtu pieļaujamās normas. 

Izmantojam prasībām atbilstošus, drošus un videi draudzīgus materiālus, tehnoloģiju un tehniku.

Mūsu darbības principi ir: atbildība, savstarpējais atbalsts, kvalitāte un funkcionalitāte.

atbildība

Darbus veicam profesionāli, atbildīgi un kvalitatīvi.

atbalsts

Sadarbībā ar klientu izstrādājam labākos risinājumus konkrētām vēlmēm un vajadzībām.

kvalitāte

Būvdarbi tiek veikti augstākajā profesionālajā un tehniskajā kvalitātē, kas nodrošina funkcionalitāti un ilgtspējību.

Kādēļ

izvēlēties mūs

Mūsu darbības principi ir: atbildība, savstarpējais atbalsts, kvalitāte un funkcionalitāte.

Mūsu

kontakti

Veicam būvniecības un projektēšanas darbus, dokumentācijas izstrādi, ēku rekonstrukciju, tehnisko uzraudzību un kvalitātes kontroli, objektu apkalpošanu pēc nodošanas.

Adrese: Duntes iela 23A-2A, Rīga, LV-1005
Tālrunis: +371 67271700
E-pasts: azinter.riga@azinter.lv

Adrese: Mazā iela 2, Saldus, LV-3801
Tālrunis: +371 63807033
E-pasts: azinter@azinter.lv