Skip to content

Objekti

SIA „AZ-INTER” darbojas gan kā galvenais būvuzņēmējs, gan apakšuzņēmējs, veicot celtniecības un projektēšanas darbus, tāmju dokumentācijas sastādīšanu, celtniecības variantu tehnisko un ekonomisko analīzi, projektēšanas dokumentu skaņošanu un atļaujas dokumentācijas saņemšanu, būvniecību, ēku rekonstrukciju un restaurāciju, tehnisko uzraudzību un būvniecības darbu kvalitātes kontroli, objekta nodošanu ekspluatācijā, projektu vadību, kā arī objektu apkalpošanu pēc nodošanas.

Jaunākie

objekti

Katru gadu realizējam vairākus jaunus projektus – gan jaunbūves, gan pārbūves un ēku rekonstrucijas.

Degvielas uzpildes stacija “Virši” Brocēnos.

Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve.