Striķu skola

Striķu skolas ēkas pārbūve un iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve. 2019.gads. Objekta adrese: Striķu skola, Zvārdes pag. Saldus nov.

Continue reading

PII “Īkstīte”

Pirmsskolas izglītības iestādes “Īkstīte” bērnudārza ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un inženiertīklu atjaunošana. 2018.gads. Objekta adrese: Bērzu aleja 16A, Saldus.

Continue reading

Lutriņi

Skolas ēkas sporta angāra pārbūve Lutriņos. 2017.gads. Objekta adrese: Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

Continue reading

Mūzikas skola

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas ēkas rekonstrukcija. 2009.gads. Objekta adrese: Kronvalda bulvāris 8, Rīga.

Continue reading